De passage die de gebouwen onderling verbindt.
Hoofd communicatie Richard de Boer.
Hans Mol geeft uitleg over zijn onderzoek.
De historische gebouwen waarin de Fryske Akademy nu zit.