een schip wegging op het laste uer...
want ick en wist niet datter...
...met grote haest...
van alle de droefheyt die myn overcomt
also ick aeltijt sieck ben...
met my ist niet goet...
Yck hoope dat gij noch kloeck en gesont bent